درآمد قابل توجه یک اپراتور از آلبوم پاشایی ۲۷ آبان ۱۳۹۳

درآمد قابل توجه یک اپراتور از آلبوم پاشایی

هزار کاربر در یک روز تصمیم گرفتند آوای انتظارشان را به آهنگ مرتضی پاشایی تغییر دهند. شهریاریها: 226 هزار کاربر در یک روز تصمیم گرفتند آوای انتظارشان را به آهنگ مرتضی پاشایی تغییر دهند. بعد از درگذشت دردناک مرتضی پاشایی خواننده و آهنگساز کشورمان، تعداد قابل توجهی از کاربران تلفن همراه تصمیم گرفتند، آهنگ های […]