کنسرت مرتضی پاشایی در شهریار ۱۶ مهر ۱۳۹۳

کنسرت مرتضی پاشایی در شهریار

شهریاریها : پس از برگزاری چندین سانس کنسرت در تهران و چند شهر دیگر، «مرتضی پاشایی» این بار در شهریار روی صحنه می رود. مرتضی پاشایی در روز17 مهرماه سال جاری، در شهرستان شهریار و در سالن شهید راهنما این شهر روی صحنه خواهد رفت. بلیتهای این کنسرت، ۳۵، ۴۵، ۵۵ و ۶۵ هزار تومان […]