فهرست جدید آزمایشگاه های غیردولتی تشخیص کرونا اعلام شد ۲۰ آبان ۱۳۹۹

فهرست جدید آزمایشگاه های غیردولتی تشخیص کرونا اعلام شد

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، فهرست جدید آزمایشگاه های غیردولتی تشخیص کووید ۱۹ را اعلام کرد.