کارشناسان حقوقی مدیریت شهری شهریار زبده و کارآمد نیستند ۰۵ آذر ۱۳۹۴

کارشناسان حقوقی مدیریت شهری شهریار زبده و کارآمد نیستند

شهریاریها: بهزاد درخشان عضو شورای اسلامی شهر شهریار با اشاره به لزوم جذب کارشناسان کارآمد و قوی در عرصه مدیریت شهری شهریار اظهار داشت:پرونده های حقوقی بسیاری با مبالغ سنگین چند میلیارد تومانی در جریان است که در چنین شرایطی نقش کارشناسان حقوقی بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت است. وی افزود:متاسفانه کارشناسان حقوقی مدیریت […]