مدرسه المپیک ۲۰۲۰ ملارد به پایگاه قهرمانی کشور تبدیل می‌ شود ۲۱ شهریور ۱۳۹۴

مدرسه المپیک ۲۰۲۰ ملارد به پایگاه قهرمانی کشور تبدیل می‌ شود

شهریاریها : رئیس آموزش و پرورش ملارد گفت: مدرسه المپیک۲۰۲۰ شهرستان ملارد در آینده به پایگاه اصلی قهرمانی کشور تبدیل خواهد شد. محمد قادری تفرشی رئیس آموزش و پرورش شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت بالای مدرسه تخصصی ورزشی ۲۰۲۰ در این منطقه به عنوان اولین مدرسه ویژه ورزشی کشور، […]