کشف پرنده شکاری از فرد متخلف در غرب استان تهران ۳۰ آبان ۱۳۹۹

کشف پرنده شکاری از فرد متخلف در غرب استان تهران

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار گفت: بمنظور برخورد قانونی با متخلفین شکار و صید، یک بهله پرنده شکاری از منزل فردی متخلف در شهر اندیشه با حضور نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.