آلودگی هوای تهران مشکل جدی دوچرخه سواران ملی پوش ۲۶ آذر ۱۳۹۸

آلودگی هوای تهران مشکل جدی دوچرخه سواران ملی پوش

رکابزن ملی پوش ایران گفت: با توجه به آلودگی هوای تهران باید برای اردوی تیم ملی در شهر دیگری برگزار شود تا تمرینات جاده بهتری داشته باشیم.