۶۰ درصد زیر ساخت‌ها برای الکترونیکی برگزار شدن انتخابات آماده است ۱۷ آبان ۱۳۹۸
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

۶۰ درصد زیر ساخت‌ها برای الکترونیکی برگزار شدن انتخابات آماده است

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از آماده شدن ۶۰درصد زیر ساخت‌ها برای الکترونیکی برگزار شدن انتخابات خبر داد.