حضور دو ورزشکار شهریار در تیم ملی شنا ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

حضور دو ورزشکار شهریار در تیم ملی شنا

شهریاریها : در ادامه فعالیت های پایگاه قهرمانی شنای شهید کلهر، دو شناگر شهریاری خود را جهت اعزام به مسابقات المپیک آسیایی و مسابقات بین المللی جام کودک آماده می کنند. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، دور جدید اردوی تیم ملی شنا به منظور آمادگی هر چه بیشتر برای موفقیت […]