محدودیت‌های جدید در ۲۵ استان و ۴۶ شهرستان اعمال می‌شود ۱۰ آبان ۱۳۹۹

محدودیت‌های جدید در ۲۵ استان و ۴۶ شهرستان اعمال می‌شود

رییس جمهور اعلام کرد: محدودیت‌های جدید در ۲۵ استان و ۴۶ شهرستان اعمال می‌شود.