همه مجریان تلویزیونی معروف که مدیرکل شدند ۳۰ بهمن ۱۳۹۱

همه مجریان تلویزیونی معروف که مدیرکل شدند

شهریاریها : خبر انتصاب مجری شناخته شده خبر تلویزیون به سمت مدیرکلی روابط عمومی سازمان هواشناسی بهانه ای شد برای این گزارش. گزارشی درباره همه مجریانی که مدیر شدند. مجله مهر: چهره هایشان را بارها در تلویزیون دیده ایم و نام هایشان برایمان آشناست. اما آن ها غیر از اجرای تلویزیون کسب و کار دیگری هم […]