۳ مجرم ارزی در البرز روانه زندان شدند ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۳ مجرم ارزی در البرز روانه زندان شدند

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از اجرای حکم مربوط به سه پرونده ارزی به مبلغ ۲۰۱ میلیارد ریال خبر داد.