مالکیت مجتمع فرهنگی شهید اینانلو به فرمانداری ملارد واگذار شد ۱۴ مرداد ۱۳۹۳

مالکیت مجتمع فرهنگی شهید اینانلو به فرمانداری ملارد واگذار شد

شهریاریها : گره اختلافات چندین ساله شهرستانهای شهریار و ملارد بر سر مالکیت مجتمع شهید اینانلو با مداخله استاندار تهران باز و مالکیت این مجتمع به فرمانداری ملارد واگذار شد. به گزارش خبرنگار مهر، پس از ارتقای بخش ملارد به شهرستان و انتزاع آن از شهریار در سال 88، اختلافاتی بر سر مالکیت مجتمع فرهنگی […]