احکام قطعی ۱۲ متهم پرونده اختلاس از بیمه ایران منتشر شد ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

احکام قطعی ۱۲ متهم پرونده اختلاس از بیمه ایران منتشر شد

شهریاریها به نقل از دادستانی کل کشور، شعبه 32 دیوانعالی کشور عصر روز سه شنبه مورخ 29/05/92 احکام قطعی گروهی از متهمین پرونده بیمه ایران را به شرح ذیل اعلام کرد: 1- مصطفی حمزه نوسی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توأم با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء […]