صادرات ماسک ممنوع شد/توصیه به تولیدکنندگان ۰۴ اسفند ۱۳۹۸

صادرات ماسک ممنوع شد/توصیه به تولیدکنندگان

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، از ممنوعیت صادرات ماسک پزشکی تا اطلاع ثانوی خبر داد.