کشف یک حلقه مار دو سر سمی از قاچاقچیان ۳۱ تیر ۱۳۹۲

کشف یک حلقه مار دو سر سمی از قاچاقچیان

شهریاریها :  محمدرضا درخشان‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کنارک اظهار داشت این مار دوسر که از نوع افعی است و با توجه به اینکه امکان رها سازی این مارها در طبیعت وجود ندارد، برای نگهداری در یکی از باغ وحش‌های استان به زاهدان منتقل شد. این مسئول افزود: این مار افعی دو سر […]