محققان بلژیکی و آمریکایی امیدوارند لاما «قهرمان» مقابله با ویروس کرونا شود ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

محققان بلژیکی و آمریکایی امیدوارند لاما «قهرمان» مقابله با ویروس کرونا شود

محققان سراسر دنیا در تلاشند تا درمانی موثر برای مقابله با ویروس جدید کرونا پیدا کنند. حتی برخی از این دانشمندان مسیرهای غیر معمول و یا حتی عجیب را پیگیری می‌کنند.