بیوگرافی علی محمدی کشتی گیر شهریاری ۰۴ آبان ۱۳۹۲

بیوگرافی علی محمدی کشتی گیر شهریاری

شهریاریها : در مسابقات جهانی باکو، هنگامی که کسی حتی فکر بردن علی محمدی را نمی کرد، رفت روی تشک و باخت. سپس کشتی دوم را هم برد اما در مصاف سوم، هنگامی که کسی فکر باختن او را هم نمی کرد، رفت روی تشک و باخت. حالا برای المپیک نمی دانیم چگونه باید درباره […]