امسال استان تهران خاموشی کمتری را تجربه کرده است ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
استاندار تهران

امسال استان تهران خاموشی کمتری را تجربه کرده است

استاندار تهران با اشاره به اینکه در زمینه برق با مشکلاتی مواجه هستیم گفت: با وجود همه مشکلات امسال استان تهران خاموشی کمتری را تجربه کرده است.