کل اخبار 215885 اخبار امروز : 2
ساعت :

قصر طاووس پر حاشیه شهریار تخریب شد

قصر طاووس پرحاشیه شهریار تخریب شد
۱۳۹۹-۱۲-۲۵

قصر طاووس پرحاشیه شهریار تخریب شد

شهریار- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار با اشاره به اجرای رای تخریب مجموعه ۳ هکتاری قصر طاووس در حریم فردوسیه شهریار با توجه ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز قطعی، گفت: در این پرونده افراد بانفوذ و متصل سعی در انجام اقدامات مزورانه و دور زدن قانون بودند.

برو بالا