قرارداد علی اکبری با شرکت آمریکایی فسخ شد ۱۱ آبان ۱۳۹۸

قرارداد علی اکبری با شرکت آمریکایی فسخ شد

رزمی‌کار حرفه ای کشورمان به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی مجبور به فسخ قرارداد خود با شرکت آمریکایی UFC شد.