ترافیک سنگین در محور تهران- شهریار ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
رییس پلیس راه غرب استان تهران خبر داد؛

ترافیک سنگین در محور تهران- شهریار

رئیس پلیس راه غرب استان تهران از ترافیک سنگین در مسیر تهران- شهریار در محدوده شهر قدس خبر داد.