«تنهاترین فیل دنیا» پس از ۳۵ سال به طبیعت بازگردانده می‌شود ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

«تنهاترین فیل دنیا» پس از ۳۵ سال به طبیعت بازگردانده می‌شود

فیلی که برای ۳۵ سال در باغ‌ وحشی در پاکستان به سر می‌برد سرانجام اجازه یافت به طبیعت بازگردد.