پنج شنبه, ۱۳ آذر , ۱۳۹۹
تلگرام فعلاً فیلتر می‌ماند ۳۰ مهر ۱۳۹۸

تلگرام فعلاً فیلتر می‌ماند

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه در حال حاضر فقط دو فرآیند اخذ و تجمیع رأی الکترونیکی نیست، گفت: وزارت کشور زیرساخت‌های لازم برای برگزاری تمام فرآیندهای انتخابات به صورت الکترونیکی را فراهم کرده است.