محمد بنا در سوگ پدرش نشست ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

محمد بنا در سوگ پدرش نشست

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در غم از دست دادن پدرش عزادار شد.