فقط ۲ هفته در خانه بمانید تا کرونا را شکست دهیم ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
گفتگوی اینستاگرامی وزیر بهداشت با مردم

فقط ۲ هفته در خانه بمانید تا کرونا را شکست دهیم

وزیر بهداشت، از مردم درخواست کرد فقط دو هفته در خانه بمانند تا حلقه انتقال ویروس کرونا شکسته شود.