ارائه VPN قانونی در کشور ۱۴ بهمن ۱۳۹۱

ارائه VPN قانونی در کشور

گروه فناوری شهریاریها : دبیر شورایعالی فضای مجازی از ارائه خدمات قانونی VPN در کشور خبر داد و گفت: براساس این طرح، اشخاصی که در داخل کشور نیاز به دریافت خدمات قانونی VPN دارند، می توانند تقاضای خود را اعلام کرده و برای دریافت این خدمات ثبت نام کنند. دکتر مهدی اخوان بهابادی در نشستی […]