کمک شهرداری به ادارات دیگرقانونی نیست/ماجرای فساددرشهرداری شهریار ۰۹ مهر ۱۳۹۹

کمک شهرداری به ادارات دیگرقانونی نیست/ماجرای فساددرشهرداری شهریار

دادستان عمومی و انقلاب شهریار با بیان این که در هیچ جای قانون اجازه داده نشده که شهرداری به ادارات دیگر کمک کند، به تشریح ماجرای فساد در شهرداری در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز پرداخت.