افتتاح خانه جوان و تشکل های مردمی شهرستان شهریار ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

افتتاح خانه جوان و تشکل های مردمی شهرستان شهریار

خانه جوان و تشکل های مردم نهاد شهرستان شهریار با حضور فرماندار شهرستان در فرهنگسرای الغدیر افتتاح شد.