باشگاه‌های خصوصی تا پایان فروردین ماه رسما تعطیل شدند ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

باشگاه‌های خصوصی تا پایان فروردین ماه رسما تعطیل شدند

ستاد مقابله با کرونا در ورزش اعلام کرد تمام باشگاه‌های ورزشی خصوصی تا پایان فروردین ماه تعطیل هستند.