فرهاد شاهمیری” به عنوان عضو کمیته داوران فدراسیون والیبال منصوب شد ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

فرهاد شاهمیری” به عنوان عضو کمیته داوران فدراسیون والیبال منصوب شد

بر اساس اعلام روابط عمومی فدراسیون والیبال،ابراهیم فیروزی در حکمی فرهاد شاهمیری را به عنوان عضو کمیته داوران فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران، منصوب کرد.