دکتر فریبا محمدیان رئیس فدراسیون اسکیت از امکانات ورزشی شهرستان شهریار دیدن کرد ۰۶ آبان ۱۳۹۲

دکتر فریبا محمدیان رئیس فدراسیون اسکیت از امکانات ورزشی شهرستان شهریار دیدن کرد

شهریاریها : رییس فدراسیون اسکیت به دعوت هیات اسکیت شهریار از امکانات دو مجموعه ورزشی این شهرستان بازدید کرد.  دکتر فریبا محمدیان روز شنبه به منظور افتتاح اولین جشنواره اسکیت مدارس در شهرستان شهریار حضور پیدا کرد و از نزدیک روند فعالیت های این هیات را مورد بررسی قرار داد. محمدیان همچنین از امکانات و […]