شناسایی و جمع آوری یک انشعاب غیر مجاز آب در شهریار ۰۱ آبان ۱۳۹۸

شناسایی و جمع آوری یک انشعاب غیر مجاز آب در شهریار

مدیر امور آب و فاضلاب شهریار از شناسایی و جمع آوری یک انشعاب غیر مجاز آب به قطر ۴۰ میلی‌متر در رضی‌آباد پایین شهریار خبر داد.