کشف 86 کیلو تریاک در غرب استان تهران ۲۹ مرداد ۱۳۹۴

کشف 86 کیلو تریاک در غرب استان تهران

شهریاریها به نقل از پایگاه خبری پلیس، افضل گلزاری از کشف 86 کیلو و 900 گرم تریاک خبر داد، اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای تشدید مقابله با عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر موفق به شناسایی یک توزیع‌کننده مواد مخدر شدند. وی افزود: در تحقیقات انجام‌شده از سوی مأموران عملیاتی پلیس […]