تصویر پیکانی که ۵۰۸میلیون تومان معامله شد ۰۵ مهر ۱۳۹۴

تصویر پیکانی که ۵۰۸میلیون تومان معامله شد

شهریاریها :دو باب مغازه به قیمت ۵۰۸ میلیون تومان در قبال خرید پیکان استیشن سابق علی کریمی که پس از سال‌ها و برای کمک به آسایشگاه فیاض‌بخش مشهد مجددا آن را سوار شده بود، به این موسسه خیریه اهدا شد. در مراسم مزایده این خودرو پیشنهادات خرید خودرو از ۸۸ میلیون شروع شد و در […]