علی انصاریان به بخش مراقبت ‌های ویژه منتقل شد ۰۳ بهمن ۱۳۹۹

علی انصاریان به بخش مراقبت ‌های ویژه منتقل شد

تهران- علی انصاریان بعد از وخامت حالش به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد.