تخریب ویلاهای غیرمجاز در «شاهد شهر» و «فردوسیه» شهریار ۱۶ بهمن ۱۳۹۹

تخریب ویلاهای غیرمجاز در «شاهد شهر» و «فردوسیه» شهریار

شهریار- دادستان عمومی و انقلاب شهریار از تخریب ویلاهای غیرمجاز در «شاهد شهر» و «فردوسیه» خبر داد.