حکایت ضرب‌المثل «همین آش است و همین کاسه» ۰۸ آذر ۱۳۹۹

حکایت ضرب‌المثل «همین آش است و همین کاسه»

ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «همین آش است و همین کاسه»