یکشنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۹
ضد عفونی و گندزدایی مراکز عمومی شهر اندیشه تداوم دارد ۳۰ تیر ۱۳۹۹

ضد عفونی و گندزدایی مراکز عمومی شهر اندیشه تداوم دارد

شهردار اندیشه از تداوم ضدعفونی و گند زدایی روزانه مراکز عمومی سطح شهر در موج دوم کرونا خبر داد.