مهندس رهنما:پروژه شهید صیاد شیرازی از طرح های مهم شهری در شهریار است ۰۷ دی ۱۳۹۵

مهندس رهنما:پروژه شهید صیاد شیرازی از طرح های مهم شهری در شهریار است

شهریاریها : شهردار شهریار گفت:پروژه شهید صیاد شیرازی از پروژه های بسیار عظیم و برجسته ای است که بدون اغراق می توان آن را در زمره طرح های ملی تعریف کرد. مسعود رهنما ضمن اشاره به موقعیت خاص منطقه ای شهریار در  غرب استان تهران اظهار داشت:تراکم جمعیتی، نزدیکی به پایتخت و دسترسی به شاهراه […]