انتخاب روسای جدید شورای اسلامی شهرهای ملارد و صفادشت ۱۹ شهریور ۱۳۹۳

انتخاب روسای جدید شورای اسلامی شهرهای ملارد و صفادشت

شهریاریها :  به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرهای ملارد و صفادشت ، آقایان حسین بیات و سیداحمد اجاق بعنوان روسای جدید شورای اسلامی این دو شهر انتخاب شدند . در دومین سال تشکیل دوره چهارم شورای شهر ملارد انتخابات هیئت رییسه برگزار و پس از رأی گیری 1- آقای حسین بیات با 7 رأی […]