صاپست جایگزین کدپستی می‌شود؟ ۰۴ آبان ۱۳۹۹

صاپست جایگزین کدپستی می‌شود؟

به جای آدرس و کدپستی تنها شماره موبایل‌تان را در بخش گیرنده / فرستنده بنویسید