وضعیت کرونایی ۳ شهر گلستان، نسیم شهر و صالحیه آبی شد ۲۰ دی ۱۳۹۹

وضعیت کرونایی ۳ شهر گلستان، نسیم شهر و صالحیه آبی شد

بهارستان- مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان گفت: خوشبختانه وضعیت کرونایی در سه شهر گلستان، نسیم شهر و صالحیه از حالت زرد به رنگ آبی کم خطر در آمده است.