آغاز گشت‌های ویژه مقابله با شکار غیرمجاز در غرب استان تهران ۱۷ آذر ۱۳۹۸

آغاز گشت‌های ویژه مقابله با شکار غیرمجاز در غرب استان تهران

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار گفت: به منظور حضور پررنگ و پایش مناطق آزاد و طبیعی در غرب استان تهران، گشت و پایش ویژه مناطق آزاد شهریار و ملارد در دستور کار قرار گرفته است.