«علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی شد ۱۹ شهریور ۱۳۹۲

«علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی شد

شهریاریها:   شمخانی پیش از این علاوه بر فرماندهی نیروهای دریایی سپاه و ارتش، وزارت دفاع در دولت های هفتم و هشتم، عضویت شورای راهبردی روابط خارجی و نیز ریاست مرکز راهبردی دفاعی نیروهای مسلح را بر عهده داشت. بنابر حکم رئیس‌جمهور، شمخانی جایگزین سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی شد.  گفتنی است دکتر سعید جلیلی […]