رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان قدس منصوب شد ۰۱ اسفند ۱۳۹۱

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان قدس منصوب شد

شهریاریها : محمد نظامیˈ به عنوان اولین رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان قدس منصوب شد و فعالیت خود را در این شهرستان آغاز کرد. به گزارش ایرنا، از سال 1388 قدس به شهرستان ارتقا یافت و قبل از آن، اداره راه و شهرسازی شهرستان شهریار مسوولیت فعالیت های عمرانی این منطقه را به عهده […]