سنگ مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی نوسازی شد ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

سنگ مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی نوسازی شد

سنگ مزار جهان پهلوان غلامرضا تختی در ابن بابویه شهرری با پیگیری مسئولان فدراسیون کشتی همزمان با شروع سال نو نوسازی شد.