انبار علوفه در شهرستان شهریار پس از 12 ساعت آتش سوزی خاموش شد ۱۹ تیر ۱۳۹۴

انبار علوفه در شهرستان شهریار پس از 12 ساعت آتش سوزی خاموش شد

گروه حوادث شهریاریها : رضا قاسمی روز پنجشنبه افزود: ساعت 9 و 14 دقیقه روز چهارشنبه از طریق سامانه 125 خبر حریق انبار علوفه در محوطه گاوداری، واقع در بلوار پلیس به ستاد فرماندهی آتش نشانی شهرستان شهریار گزارش داده شد. وی گفت: با توجه به گستردگی حریق آتش نشانان تمامی ایستگاه های هفت گانه […]