ترافیک سنگین محور شهریار-تهران ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ترافیک سنگین محور شهریار-تهران

مرکز مدیریت راههای کشور از ترافیک سنگین در محور شهریار-تهران و افزایش ۴ درصدی تردد در راه های مواصلاتی خبر داد.