آغاز مجوز ساخت در فاز 2 شهرک وائین شهریار ۲۵ بهمن ۱۳۹۱

آغاز مجوز ساخت در فاز 2 شهرک وائین شهریار

شهریاریها : زکریا مرادی در شهریار اظهار داشت شهرستان شهریار از نظر تراکم جمعیتی شرایط خاصی در استان تهران داشته و یکی از مناطقی است که از نظر مهاجرت آمارهای بالایی دارد. وی تصریح کرد: با افزایش جمعیت شهریار و همچنین افزایش مهاجرت به این شهرستان، طبیعی است که مشکل تامین مسکن که امروزه اکثر […]